Atgal » Delamode Baltics įgyvendina projektą „Darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas

Delamode Baltics įgyvendina projektą „Darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas

Informuojame, kad UAB “Delamode Baltics” šiuo metu įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „UAB „Delamode Baltics“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0043. 

Pagrindinis projekto tikslas - didinti esamų ir naujai priimtų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Inovacijos, patirtis bei nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra itin svarbūs siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Projekte įgyvendinimo metu mokymuose dalyvaus 114 įmonės darbuotojų.  Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 

 

Grįžti į viršų